Slovensko
Home Infa Services Team Our thinking

Hello world (or how the “blacksmith’s mare” has waited long time for its web page)!

March 29th, 2009 • By: Ines Vrenko Peruško

Hello world!

I guess it is true what an old Slovenian proverb says — that the blacksmith’s mare is always barefoot (an equivalent of the English saying that the cobbler’s children go barefoot). I would add to this, the mare often remains barefoot even after she helps others get their shoes:-). This is how the story of Infa’s web page has developed too.

The decision that we need a web page was finally made as early as in spring of 2008, when I decided that my own entrepreneurial path is what I wished as my next career challenge. The original idea was that web page should be simple and only informative in nature, so clients could find us online. However, in the months to follow I learned some important lessons about positioning on the Web:
•    Mere presence on the Web is not enough any more;
In an era ob Web 2.0 (or higher!), increasingly demanding and picky users of the Web require a dynamic, updated and every single time slightly different content. This means that visually appealing and merely informative content doesn’t satisfy them any more.
•    Different services, offered by a company, should be carefully studied in order to structure them as a whole with clear connections between individual elements.
Then, they should be presented so that they are quickly understood by clients and potential clients. In other words, visitors of web page should be told in a straightforward manner, what specifically we are selling, and which business issues our services can help them solve. The latter is not always easy, in particular for companies selling know-how from apparently different, yet very tightly connected fields.
•    As in the business relationship in general, also in interaction through web pages, the »give-take« relationship should be formed.
If a web page offers visitor some useful, up-to-date information, which he/she can use for his/her company, chances are he/she will be more willing to reveal something about his/her needs, will contribute for the web page and finally will simply decide to work with us.
•    Even before a web page goes live, it is smart to obtain feed-back from future users.

The above mentioned and many more lessons have thus slowed down the process of creating our web page. However, on the other hand they have also enriched it with many new important insights. So, even before www.infa.si went “live”, we helped several clients create the structure and write content for their web pages. This was undoubtedly a great learning point for us and a great value for our clients.

In the meantime, the scope of our business has also grown. New client have approached us, new types of projects have emerged bringing new requirements as well. In short, a typical entrepreneurial experience when the work “eats up” the entrepreneur. So, the web page spent winter months in a warm and cozy spot – in a form of well developed draft.

When the spring has sprung, the enthusiasm to go “live” has emerged again. So, finally, it is here, in front of you. Take a look at it, get to know us better and make sure to visit us again, as we will keep striving for a dynamic web page where something new awaits you every single time.

Happy spring!

Annual report – a necessary »uninvited guest« or a unique communication and sales tool?

March 29th, 2009 • By: Ines Vrenko Peruško

V velikih gospodarskih družbah (vedno pogosteje pa tudi v srednjih ali manjših podjetjih) je konec decembra in v začetku januarja posebej živahno. Ne le zato, ker se finančno in računovodsko zaključuje preteklo leto in dokončujejo načrti za novo, ampak tudi zato, ker se začenjajo priprave za letno poročilo. Medtem ko ga eni razumejo zgolj kot izpolnitev formalnih zakonskih zahtev (saj ga za delniške družbe predpisuje Zakon o gospodarskih družbah), drugi kot nujo, ker tako zahteva matična družba ali se je tako pač odločilo vodstvo podjetja, pa tretji pa v njem vidijo predvsem odlično marketinško in prodajno gradivo.

Ne glede na to, v katero kategorijo sodi vaše podjetje, vemo,  da je letno poročilo za večino res zahteven in velikokrat zelo obsežen projekt, ki od vodje projekta zahteva »trdo roko« in odlično organiziranost. Končni izdelek pa je eden najbolj izpostavljenih dokazov komunikacijske (ne)odličnosti podjetja.

V dveh letih sodelovanja z naročniki pri pripravi besedil in pri prevajanju letnih poročilih, smo se tudi v Infi marsičesa naučili. Zato za vas povzemamo nekaj tipičnih težav, ki spremljajo nastanek tega dokumenta – da se boste v procesu priprave letnega poročila čutili bolj pripravljen na vse, kar vas čaka na poti (ali, kar ste nemara letos že dali skozi):
•    Odpor sodelavcev, zadolženih za pripravo posameznih prispevkov, do projekta
Razlogi za odpor in nepripravljenost sodelovati so največkrat v tem, da prihaja zahteva po prispevku za letno poročilo, kot dodatna naloga ob že tako zapolnjenem urniku. K temu je potrebno dodati še nerazumevanje »širše slike« in razlogov, zakaj podjetje sploh potrebuje letno poročilo. Nenazadnje, pa ugotavljamo, da veliko ljudi pač ni navdušenih nad pisnim izražanjem.

•    Pomanjkanje avtoritete »vodje projekta«
Najpogosteje so projekti priprave letnih poročil v podjetjih zaupani oddelkom oz. službam za marketing ali za odnose z javnostmi, ki v procesu nastajanja sami težko vzpostavijo avtoriteto znotraj podjetja. Zato si mora vsak vodja projekta priprave letnega poročila poiskati »sponzorja« v najvišjem vodstvu podjetja (najbolje kar predsednik ali član uprave), ki mu bo pomagal vzpostaviti avtoriteto med ostalimi sodelavci in doseči želeno stopnjo odzivnosti in sodelovanja.
•    Tesni roki in zahtevno koordiniranje različnih udeležencev v projektu
Ne glede nato, kako zgodaj se v podjetjih začnejo pripravljati na letna poročila, se zdi, da se v mnogih primerih na koncu znajdejo v časovni stiski.  Priprava letnega poročila je eden tistih projektov, ki res zahteva  skrbno načrtovanje, z razumno postavljenimi roki za posamezne faze in z veliko vmesnimi kontrolnimi točkami. Le tako je mogoče zagotoviti, da bo vodja projekta v vseh fazah imel projekt pod nadzorom, da bo od ostalih sodelavec prejel prispevke do določenega roka, jih lahko nato posredoval zunanjih sodelavcem (npr. svetovalnim podjetjem, kakršna je denimo Infa, ki podjetjem svetujejo in pomagajo urejati besedila že v fazi nastajanja, potem pa še prevajalcem, lektorjem, oblikovalcem, tiskarjem in podobno).
•    Zaradi »gozda ne vidimo drevesa« ali z drugimi besedami, ob veliki količini podatkov, ki jih vsebuje letno poročilo, v podjetjih mnogokrat izgubijo tisto vsebinsko (bolj marketinško oziroma prodajno) noto letnega poročila.
Kljub temu, da mora letno poročilo vsebovati obsežne in podrobne računovodske podatke, pregled poslovanja podjetja po posameznih segmentih in podobne vsebine, naj bo ta dokument spretno izkoriščen tudi za komuniciranje naslednjih elementov:

  • Vizije in poslanstva podjetja
  • Pozitivne podobe podjetja (npr. kot družbeno odgovornega, tehnološko naprednega in podobno)
  • Graditve zaupanja poslovne javnosti (zlasti potencialnih investitorjev, lastnikov)
  • Ambicioznih načrtov za prihodnost
  • Privlačnosti podjetja kot dobrega delodajalca (npr. skozi pozitivne izjave zaposlenih in podobno) in nenazadnje
  • Odnosa podjetja do svojih zaposlenih

Na Infinih straneh bomo pisali tudi o drugih vidikih priprave letnih poročil, npr. o prevajanju le-teh, zato vas vabimo k ponovnemu obisku področja Aktualno na naši spletni strani.

When crisis knocks at the door, let’s communicate (differently)!

January 27th, 2009 • By: Ines Vrenko Peruško

(The article was published in shorter version in the PRnaKvadrat magazine, published by the Public Relations Society of Slovenia; No. 9 of March 5th 2009)

Kljub deljenim mnenjem – medtem ko večina v novem ameriškem predsedniku vidi upanje, mu nekateri očitajo pomanjkanje ekonomskih in zunanjepolitičnih izkušenj – so si vsi enotni, da je s svojo kampanjo Barack Obama postal marketinška in komunikacijska zvezda! Revija Advertising Age mu je tako nadela titulo »Marketer of the Year« za leto 2008, Harvard Business Publushing pa je o njegovi kampanji zapisal, da gre za »študijo primera v marketinški odličnosti«. Kako je iz skorajda neznane politične figure zrasel v eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu? Kaj se iz tega primera lahko naučimo?Infa svetovanje
Štihova ulica 14
SI-1000 Ljubljana
Slovenia


© 2008-2009 All rights reserved.


Contact us


info@infa.si