English
Domov Infa Storitve Ekipa Naša razmišljanja

Komunikacije

Na področju komuniciranja, ki zajema tako interne kot eksterne komunikacije podjetja, naročnikom pomagamo pri  naslednjih aktivnostih:

 • Ocena stanja komunikacij v podjetju
 • Priprava strategije razvoja komunikacij
 • Oblikovanje korporativnih komunikacijskih načrtov
 • Izvajanje rednih komunikacijskih aktivnosti za podjetja po načelu popolnega ali delnega »outsourcing-a«; predvsem za majhna in srednja podjetja, pa tudi za velika podjetja, ki nimajo internih oddelkov za komuniciranje
 • Oblikovanje komunikacijskih strategij in taktik za vodenje posebnih projektov (npr. spremembe lastništva v podjetjih, prevzemi, združitve, spremembe dolgoročne strategije, odziv na zunanje dogodke in podobno)
 • Svetovanje in izvedba odnosov z mediji
 • Oblikovanje komunikacijskih načrtov za lansiranje novega izdelka/storitve
 • Načrtovanje in izvedba internega komuniciranja (intranet, interna glasila, organizacija internih dogodkov in podobno)
 • Načrtovanje in izvedba internih anket in raziskav mnenja/ zadovoljstva in podobno
 • Priprava govorov za vodstvo podjetja, besedil za spletne strani, predstavitvenih brošur, letnih poročil, sporočil za medije
 • Pisanje besedil za bloge podjetij
 • Svetovanje ter priprava in vodenje kreativnih delavnic pri izbiri logotipov, korporativnih sloganov in drugih vizualnih in verbalnih elementov komunikacij podjetjaInfa svetovanje
Štihova ulica 14
1000 Ljubljana
Slovenija


© 2008-2009 Vse pravice pridržane.


Kontakt


info@infa.si